BYGDEGILLET

Skattlösbergs bygdegille bildades i Skattlösbergs kyrksal den 14 november 1943 för att bevara Dan Anderssons föräldrahem vid Luossa åt eftervärlden.

Men har dessutom utvidgat detta till att omfatta hela den unika miljö och finnbebyggelse som finns i och omkring Skattlösberg.

Idag driver och underhåller bygdegillet Luossastugan med egna medel. I stugan finns olika guider som varje dag kl.11.00, kl.13.00 och kl.15.00 framför ett visprogram om Dan Anderssons liv och diktning.

Skattlösbergs bygdegille sköter också om Finngammelgården med dess många byggnader och sedan 2011 har man dessutom en gammal lanthandel som i dagsläget tyvärr inte är klar visas för allmänheten.