VÄRNELD  
Finngammelgården

ÅRSMÖTE 
Bystugan

STÄDDAG 
Städdag ute och inne i Loussastugan och Finngammelgården. 
Vid Luossa sedvanlig vårstädning. Samling på parkeringen
Förbereda inför Hantverksdagen

SLÅTTER  
Loussastugan inför säsongsstarten

SLÅTTER 
Loussastugan inför Dan Andersson-veckan. Medtag räfsa.


SKALKFEST 
Vi träffas och äter gott tillsammans på Finngammelgården. Bygdegillet bjuder medlemmar som jobbat i föreningen under året.,
Övriga medlemmar är välkomna men betalar. 


HÖSTMÖTE 
Vid Finngammelgården.