VÄRNELD  
Finngammelgården

ÅRSMÖTE 23 april kl 15.00
Finngammelgården

STÄDDAG 14 maj kl 10.00
Städdag ute och inne i Loussastugan och Finngammelgården. 
Vid Luossa sedvanlig vårstädning. Samling på parkeringen
Förbereda inför Hantverksdagen

SLÅTTER  16 juni kl 18.00
Loussastugan inför säsongsstarten

SLÅTTER 28 juli kl 18.00
Loussastugan inför Dan Andersson-veckan. Medtag räfsa.


SKALKFEST 27 augusti kl 19.00
Vi träffas och äter gott tillsammans på Finngammelgården. Bygdegillet bjuder medlemmar som jobbat i föreningen under året.,
Övriga medlemmar är välkomna men betalar. 


HÖSTMÖTE 
Vid Finngammelgården.