Medlemsaktiviteter 2019

Värneld/Eldfest
Lördag den 9 februari  kl 17.00-19.00
Gammelgården

Årsmöte
Söndag den 31 mars 2019 kl 15.00
Bystugan, Skattlösberg

Städdag vid Luossa och gammelgården, utomhus,
Städdag vid Otto Blixts samlingar 
Lördag den 25 maj kl 10.00
Samling vid Gammelgården

Slåtterdag Luossa
Tisdag den 18 juni kl 18.00

Slåtterdag Luossa
Torsdag den 25 juli kl 18.00

Skalkfest Medlemmar som arbetat under året går in gratis. Övriga medlemmar är välkomna att vara med till självkostnadspris.
Lördag den 24 augusti kl 19.00
Finngammelgården


Höstmöte

Etiketter: aktiviteter