Medlemsaktiviteter 2018

Värneld/Eldfest den 3 februari 2018 kl 17.00-19.00
Gammelgården

Årsmöte 

Städdag vid Luossa och gammelgården, utomhus,

Städdag vid Otto Blixts samlingar 

"Husfixardag". Datum och tid ännu ej bestämt

Slåtterdag 

Skalkfest Medlemmar som arbetat under året går in gratis. Övriga medlemmar är välkomna att vara med till självkostnadspris.

Höstmöte

Etiketter: aktiviteter